AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY - AQUAARCH

Prejsť na obsah

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

Naša spoločnosť  Vám ponúka realizáciu automatickej  závlahy najmä v súkromných ako aj firemných   záhradách (exteriéroch), parkoch alebo športoviskách. Našim cieľom je ponúknuť najvhodnejšiu a bezproblémovú realizáciu závlahy na vašom  pozemku pomocou AZS. Cieľom AZS je rovnomerné rozloženie dodanej vody na zavlažovaných plochách. Polievanie s hadicou trávnik rovnomerne nezavlažíte, miniete viac vody a strávite pri tom veľa  času (time is Money). Automatický závlahový systém sa rozdeľujeme na tri časti (služby).

1. Projekt závlahového systému

Prvým krokom k správnemu vypracovaniu projektu závlahového systému je naša osobná návšteva na pozemku investora a  vhodný  podklad na vymedzenie plôch zavlažovania. Po dobrom zmeraní pozemku alebo obdržaní podkladov môžeme prejsť k samotnému projektovaniu. Každý návrh sa rieši samostatne  a v elektronickej podobe. Hlavná zásada pre dobré  fungovanie každého závlahového systému je, aby každý postrekovač prekrýval svojim dostrekom druhý postrekovač. Do vypracovania návrhu závlahy sa radšej nepúšťajte sami, ale nechajte si poradiť od odborníkov. Pre každú závlahový systém je potrebný hlavne zdroj vody a to buď vodovodný rád, výdatná studňa a retenčná nádrž. Po týchto zisteniach môžeme prejsť k vypracovaniu návrhu a cenovej ponuky.

2. Realizácia závlahového systému

Po vypracovaní a odsúhlasení  projektu AZS prechádzame na samotnú realizáciu. Samotná realizácia nie je až tak komplikovaná  ako sa môže zdať, ale aj napriek tomu by ste to mali nechať na odborníkov. Prvým krokom je vytýčenie výkopu pre rozvody. Po výkopoch prechádzame k položeniu samotných rozvodov a závlahových komponentov. Najdôležitejším úkonom je natlakovanie celého systému. Po dobrom osadení postrekovačov a tesnosti systému sa  dané ryhy zasypú a zhutnia. Postrekovače by mali byť umiestnené kolmo a v úrovni nyvelety. Ak sa závlaha inštaluje do existujúceho trávnika je to komplikovanejšie na základe vyrezania existujúcich trávnych drnov a opätovné položenie na pôvodné miesto. Posledným dôležitým krokom je dobré vyladenie postrekovačov a naprogramovanie riadiacej jednotky.

3. Servis závlahového systému

Každá automatická závlaha potrebuje svoju údržbu a servis. Počas jarného obdobia keď sa závlaha spúšťa dochádza k čisteniu a väčšinou k výmene trysiek po jarnej alebo jesennej vertikulácii. Počas roka môže dôjsť k odkoseniu trysky. Na jeseň sa systémy vypúšťajú aby nedošlo k znehodnoteniu systému vplyvom mrazov. V rámci záruky máte servis podobe 2rokov zadarmo. Servis spočíva v zazimovaní závlahového systému a spustení na jar.
Návrat na obsah